Wstrzymanie, a hibernacja. Różnice Podobieństwa

Uśpienie ( inaczej stan wstrzymania) jest to stan oszczędzania energii   który pozwala na szybkie (zwykle w ciągu kilku sekund) przywrócenie pełnej zdolności komputera do działania, gdy użytkownik chce powrócić do pracy. Po wybraniu tej opcji, komputer pozostawia w pamięci ulotnej (RAM) wszystkie zapisane dane, a następnie wyłącza niektóre urządzenia, takie jak: monitor, dyski twarde itp. oraz zmienia tryb pracy procesora na taki, w którym procesor zużywa minimalną ilość energii. Po przejściu w stan wstrzymania komputer nadal zużywa energię elektryczną, jednak w mniejszej ilości. Zaletą stanu wstrzymania w porównaniu z hibernacją, jest dużo szybsza gotowość do pracy komputera zaraz po jego wznowieniu. Musimy jednak pamiętać, że w odróżnieniu od hibernacji, gdy odłączymy komputer w stanie wstrzymania od źródła zasilania, wszystkie otwarte okna i programy zostaną gwałtownie zamknięte, a nie zapisane dokumenty zostaną utracone. Stan uśpienia nie wymaga jednak dodatkowego miejsca na dysku twardym.

 

Hibernacja.   Uśpienie zapewnia zachowanie uruchomionych programów, danych i ustawień w pamięci i jest związane z niskim poborem energii, natomiast hibernacja powoduje zapisanie otwartych dokumentów i programów na dysku twardym, a następnie wyłączenie komputera. Po użyciu tej opcji, komputer zostaje całkowicie wyłączony, z tą różnicą, że zawartość pamięci ulotnej (RAM) zostaje zapisana na dysku twardym. Dzięki temu po ponownym włączeniu (wznowieniu pracy) zastajemy komputer dokładnie w takim samym stanie, jak w momencie przed kliknięciem ikony Hibernacja.  Po jego ponownym uruchomieniu pojawią się na ekranie wszystkie okna, które mieliśmy otwarte wcześniej, np. strony internetowe, dokumenty z którymi pracowaliśmy, oglądany przez nas film dokładnie w tym momencie, w którym skończyliśmy itp. Hibernacja pozwala na zaoszczędzenie energii w momencie gdy nie używamy komputera i jednocześnie pozwala nam na dosyć szybki powrót do pracy. Żeby móc skorzystać z opcji hibernacji musimy posiadać miejsce na dysku, przynajmniej o takim rozmiarze, jaki posiadana pamięć RAM komputera.

 

Pamiętajmy ze częste korzystanie z funkcji uśpienia lub hibernacji może prowadzić do uszkodzenia danych, programów lub systemu operacyjnego.

Go to top